Vinter Adventure Race 2024

The Rescue

hvad er adventure race?

Adventure race er en kombination af forskellige sport og friluftsliv elementer med fokus på orientering. løbet er et åtte timers løb det vil sige at det løbet max tager den tid.

hvornår
Planlægges stadig

Sidste tilmelding

Bø i Telemark

Pris 250 Nok kr

Pris for studenter er 150 NOK kr

INKLUDERET I PRISEN

Oplægget, snacks, varmt at drikke og præmier

2023

Bø vinter Adventure Race er for alle dem, som ønsker en spændende men udfordrende tur omkring Holtan Damtjønn i Telemark

Løbet starter den 4. marts, hvor reglerne bliver gået igennem og udleveret kort. Hvert hold består af tre personer hvor der vil være tre kategorier, kvinder, mænd og mix. Løbet vil bestå af tre forskellige dele, med bestemte udfordring. Sidste tilmelding skal ske den 2. Marts. 

Tidsplan

Kl 11:00 Går vi gemmen reglerne for løbet og lidt opvarming

Kl 11:30 Starter selve løbet hvor der vil være 3 minutter mellem hver hold.

Afslutning bliver kl 16:00

Information om løbet

Udfaldet af løbet bliver bestemt af hvor mange poster man har taget inden for givet tid (fire timer). Hvis to hold har samme antal poster bliver det tiden som afgør vinderne. Det vil også sige at man selv kan vælge intensiteten af løbet, hvis man bare ønsker at deltage for sjov. Løbet i år bliver et stjerneløb, det vil sige at man ofte kommer forbi start så man kan lægge sine ting der. Ved et stjerneløb får man en rute, når man har gennemført så meget af ruten som man kan eller ønsker tager man tilbage til start, hvorefter man får en ny rute.

Start punkt: Holtan damtjønn

Det koster 50. kr for at køre på vejen op til start, så vær opmærksom på det. Det går heller ikke at holde på vende pladser så husk at køre med kæder eller pikkdæk.

Udstyr

Kompas

Kortmappe 

Kuglepen

Vand

tøj efter vejeret

Ski udstyr

Skifteklær for etter løbet

Egenskaber

For at deltage på løbet må man have kendskab til at stå på ski

Grundlæggende kundskaber inden for orientering.


Regler For Vinter Adventure Race 2023

Løbet er organiseret under forudsætning af at deltagerne er med for sjov, og for at få nye bekendtskaber og dele et eventyr, og vil være med på en retfærdig og venlig måde. Løbet er ment for alle, og er lavet som et stjerne løb.

Selve løbet er delt op i tre kategorier: mix, kvinder og mænd. Hvert hold skal stille med 3 personer for at deltage. Alle deltagere er med på egen risiko i løbet og er med til at erstatning kan kræves hvis lånte ting bliver beskadiget.

Kort bliver udleveret på løbsdagen hvor der vil være en smule tid inden løbets start for at planlægge sin rute med sit hold

Du skal fortsætte med omhu og respekt og på en måde, der minimerer påvirkningen af ​​miljøet, dyr, jordejere og andre brugere af stier og veje. Især, men ikke begrænset til:

Efterlad ikke noget affald. Hvis du har brug for at åbne en port for at krydse et hegn, er du forpligtet til at lukke den ordentligt efter at have passeret (selvom du ved, at et hold følger tæt bag dig). Hvis du når en åben port og mistænker, at et andet hold måske har glemt at lukke det, eller er i tvivl: luk porten.

Alle holdmedlemmer skal altid være inden for kommunikationsafstand. I tillæg skal hold altid være samlede når de kommer frem til bemandede poster. Dette gælder ikke for Del 1 hvor der er andre regler.

Når du bevæger dig på veje, uanset om de er større eller mindre, skal du passe på og overholde trafikregler til enhver tid.

Vigtig at have mulighed for kommunikation med arrangøren via mobil. Hvis man ønsker at forlade løbet inden slutningen er det vigtig at give besked.  

GPS-enheder og andet tilsvarende udstyr kan ikke bruges til navigation. Højdemålere og computere uden GPS er tilladt.


Tilmelding