Kjøpsbetingelser under Norske regler 

Innledning 

Køb af vores tjenster er regulert af den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp af tjenster eller varer over Internett i Norge. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e–handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne aftalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 

1. Aftalen

Aftalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Aftalen vil i tillegg blive udfyldt av relevante lovbestemmelser som regulerer køb af varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Rishworth-Nørgaard Fast And Slow Adventure (heretter kalt Fast And Slow), Roevegen 136, 3803 Bø i Telemark, Fastandslowadventure @gmail.com, tlf: 90257079, org nr: 925399523  og betegnes i det følgende som selger/selgeren. 

 Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. 

 Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

For vores tjenester kan kunden forhåndsbetale via Vipps, og kunden vil blive belastet umiddelbart. 

6. Levering

Levering av tjenesten regnes som påbegynt den dagen tjenesten blir levert til kunde, for eksempel efter endt kurs.

7. Angrerett

Angrerett på kjøp av billetter til kultur- eller idrettsarrangement, afbestilling skal ske inden 14 dage før eller skal der betales en afbestillingsgebyr på 30 procent af prisen. Afbestilling 7 dage før arrangementet vil ikke få penge retuneret og må betale fuld pris. Skulle du ombestemme deg etter at kjøpet er gjennomført, kan du kreve pengene tilbake, med mindre det følger en avtalen du har inngått. Aflysning af arrangementer vil man også få penge retur.

8. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Fast and Slow. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Fast and slow, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

9. Mangler og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kunden innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, giv Fast And Slow melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kunden har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest en måned etter utført tjeneste.

10. Konfliktløsning

Klager rettes til Fast And Slow inden for en rimelig tid, jf. punkt 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

RISHWORTH-NØRGAARD FAST AND SLOW ADVENTURE