EGENERKLÆRING

EGENERKLÆRING: Jeg har læst og forstået sikkerhedsreglene som gælder Fast and slows Aktiviteter. Aktiviteterne medfører risiko, som i værste tilfælde kan medføre skade eller død. Jeg er også indforstået med, at jeg bliver bortvist fra aktiviteten uden refundering,  hvis jeg ikke følger sikkerhedsreglerne fuldt ud. Jeg er ansvarlig for personer under 18 år, som jeg tilmelder via denne blanket, og jeg giver herved mit barn tilladels til aktiviteten hos Fast and Slow.

Jeg bekræfter også ved bestillingen, at jeg har en ulykkesforsikring og/eller rejseforsikring. Fast and Slow kan heller ikke holdes ansvarlig overfor skader af materiel eller fysisk karakter. 

Adgang til aktiviteterne, særlige forbehold:

Personer under 18 år skal have skriftlig godkendelse af forældre eller værge for at deltage til aktiviteter.

Børn under 12 år skal være ifølge med voksen under hele aktiviteten

Minimum 1 voksen pr. 3-5 barn (under 12 år).

Aktiviteter er ikke tilladt for:

Personer påvirket af alkohol eller andre rusmidler.

Gravide.

Personer med hjerte- eller lungeproblemer.

Personer med ryg- eller nakkeskade.

Personer med alvorlige skader.

Personer med alvorlige lidelser.